Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

Pripravujeme

 

  

 

    SLOVALUX 2016

          22. - 24.6.2016

                    záväzná prihláška        SLOVALUX 2016 pozvánka s programom

 

    Káblová televízia 2014
          Cable Television Congress 2014

       12.- 13.11.2014 Bratislava

              Kongres káblovej televízie 2014          Cable TV Congress 2014

 

 

    17. ročník
       AKADÉMIA & VAPAC         www.akademiavapac.sk
       8. - 10. OKTÓBER 2013                                             

 

 

    SVETLO 2013
       23.-25. 10. 2013
 
       Podbanské

 

 

             Medzinárodná konferencia

               Svetlo 2013  prihláška          Šablóna prednášatelia SVETLO

           

 

 
       RECYKLÁCIA ODPADOV

          
 10. 04. 2013
           Incheba Expo   BRATISLAVA
              Prihláška            Pozvánka

 
   Káblová televízia 2012
       Cable Television Congress 2012

       5. - 6. 11. 2012 Bratislava

         Kongres káblovej televízie 2012          prihláška            prihláška

         Cable TV Congress 2012            application      application

      www.sakt.sk

 
LUMEN V4
     26. - 28. 09. 2012
     Hotel SAFFRON Bratislava

     3. informácia                prihláška
     3rd Information            application form

    3. informace                 pøihláška
     3. komunikat                formularz rejestracyjny
     3. körlevél                    regisztrációs ûrlap

 

 VÝROBA A PORUCHY OZUBENÝCH KOLIES A OZUBENÝCH PREVODOV
     PRODUCTION AND FAILURES OF GEAR WHEELS AND GREAR BOXES
 
    Trnava 26. - 27. 04. 2012
 

Program / Program Prihláška / Application
 
 

 

  ODBORNÝ SEMINÁR SLOVALUX 2011
      8.-10. jún 2011, Smrdáky     II. informácia- program                           prihláška

       I informácia / call for papers               prihláška / application form

 
 

   TEMATICKÝ KURZ SVETELNEJ TECHNIKY
       Denné osvetlenie budov

       10. mája 2011

        Denné osvetlenie budov                                   Prihláška

 
 
 
 
 
   TEMATICKÝ KURZ SVETELNEJ TECHNIKY
      
       12. apríl 2011 

        Svetelnotechnický projekt                                 Prihláška 
   

       13. apríl 2011

         Návrh osvetlenia s programom Dialux             Prihláška 
 
 
 
 
 
 
 
    TEMATICKÝ KURZ SVETELNEJ TECHNIKY

        15 marca 2011


         Svetelnotechnický projekt                                Prihláška

 
       
16 marca 2011

         Návrh osvetlenia s programom Dialux              Prihláška     

 

     SLOVALUX

          8 - 10. jún 2011

          KÚPELE SMRDÁKY    

             Slovalux 2011

 

      RECYKLÁCIA ODPADOV

          
8. apríl 2011
           Hotel Bonbón   BRATISLAVA

            pozvánka / program               prihláška


 

 

     Zasadnutie ministrov dopravy V4

          Meeting of the Ministers of Transport of the V4 Countries

                   Stará Lesná        25. - 26.11.2010    Tlačová konferencia
        
                TENNIS CLASSIC  2010       
                                                                          22.11.2010 Bratislava

 

    Kongres s výstava so zahraničnou účasťou
         KÁBLOVÁ TELEVÍZIA 2010
             8.- 9. 11. 2010, Bratislava


          
KABLOVA TELEVIZIA 2010    prihlaska          

            CABLE TELEVISION 2010       application    

   

      Otvorenie nového METRA Devínska Nová Ves   

               25. - 26. 10.2010 

                                     Kompletné technické riešenie 

 

     14. ročník Akadémia - veľtrh  vzdelávania
         12. ročník Vapac - veľtrh práce a cestovania

         5. - 7. október  2009
         Bratislava, SIBAMAC aréna NTC

         Organizátor :                  A&V s.r.o.  

         Spolupráca :                   KONGRES management s.r.o.

                                              
eliasova.gabriela@kongresm.sk

         Bližšie informácie :      www.akademiavapac.sk 

  

   PORUCHY VALIVÝCH LOŽÍSK

     21. - 22.10.2010  Bratislava

       

              pozvánka              prihláška

 

   Firemný deň:   HOERBIGER Žandov s.r.o.

           2.6.2010 

      Stupava                                                               
         Cementárenská 15      

       
      

 

  ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
                  v praxi vysokých škôl

      odborný seminár

        27. apríl 2010
        Bratislava, Hotel DRUŽBA UK, Botanická 25

        28. apríl 2010
        Zvolen, Technická univerzita Zvolen

         pozvánka Bratislava 27.apríl 2010

         pozvánka Zvolen 28.apríl 2010
 


   RECYKLÁCIA ODPADOV 2010

        medzinárodná konferencia 

        21. apríl 2010
        Bratislava,  Doprastav, Košická 52

       Usporiadateľ :            Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, člen ZSVTS
                                       

    
       Organizačný garant :  KONGRES management s.r.o.

                pozvánka            prihláška